277 results
Book
In basket
Podręcznik z uznanej serii „ABC of ...” ma na celu dostarczenie podstawowej wiedzy, niezbędnej personelowi medycznemu, specjalizującemu się w pracy na oddziałach intensywnej terapii, jak również studentom medycyny. Książka została przygotowana przez wybitnych ekspertów w tej dziedzinie z Wielkiej Brytanii. Omówione zostały kluczowe aspekty intensywnej terapii: organizacyjne, technologiczne, pragmatyczne i etyczne. Podręcznik zawiera praktyczne informacje, podane w zwięzły sposób i wzbogacone doskonałym materiałem ilustracyjnym, dotyczące takich zagadnień, jak: organizacja intensywnej opieki, kryteria przyjmowania pacjentów, zaburzenia funkcji narządów, postępowanie z pacjentem, wspomaganie czynności poszczególnych układów, ostateczny wynik leczenia i systemy punktacji, transport pacjentów w stanie krytycznym, wypisywanie pacjenta z oddziału intensywnej terapii. Odbiorcy: studenci medycyny i licencjatów medycznych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Siedlce
There are copies available to loan: sygn. ABC (3 egz.)
Czytelnia Siedlce
Copies are only available in the library: sygn. cz-pielęgniarstwo (1 egz.)
Book
In basket
ABC przewlekłej obturacyjnej choroby płuc / redakcja Graeme P. Currie. - Wyd. pol. / pod red. Anny Brzeckiej. - Wrocław : Górnicki Wydawnictwo Medyczne, 2016. - IX, [1], 85 s. : il. kolor. ; 29 cm.
Polska edycja książki ABC POChP jest tłumaczeniem i adaptacją drugiego wydania brytyjskiego ABC of COPD. Publikacja w sposób klarowny i nowoczesny przybliża zagadnienia z zakresu patomechanizmu choroby, czynników ryzyka i zasad jej rozpoznawania zarówno w warunkach klinicznych, jak i praktyki ambulatoryjnej. Zagadnienia: Definicja, epidemiologia i czynniki ryzyka, Patologia i patofizjologia, Rozpoznanie, Spirometria, Zaprzestanie palenia, Postępowanie niefarmakologiczne, Farmakoterapia (I) - leki wziewne, Farmakoterapia (II) - leki doustne, Inhalatory, Tlenoterapia, Zaostrzenia, Wentylacja nieinwazyjna, Podstawowa opieka zdrowotna, Śmierć, umieranie i zagadnienia końca życia, Przyszłe terapie.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Siedlce
There are copies available to loan: sygn. ABC POChP (1 egz.)
Czytelnia Siedlce
Copies are only available in the library: sygn. Cz-Choroby wewnętrzne (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Siedlce
There are copies available to loan: sygn. ABC reumatologii (3 egz.)
Czytelnia Siedlce
Copies are only available in the library: sygn. Cz (1 egz.)
Book
In basket
(Leczenie bez Lekarstw.)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Siedlce
Copies are only available in the library: sygn. Cz-Pielęgniarstwo (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Siedlce
Copies are only available in the library: sygn. Cz - Pielęgniarstwo (1 egz.)
Journal
In basket
Dostępne do skorzystania na miejscu (w czytelni) nr 1-4/2015; 3-6/2016; 1-6/2017; 1-6/2018; 1-2/2019.
Book
In basket
Nowość od: 17.11.2019
Anatomia człowieka / redakcja Małgorzata Bruska, Bogdan Ciszek. - Wydanie 3. uaktualnione, uzupełnione i poprawione.. - Wrocław : Edra Urban & Partner, copyright 2019. - IX, [3], 340 stron : ilustracje ; 27 cm.
Podręcznik może okazać się pomocny szczególnie dla posiadaczy Atlasu anatomii człowieka Sobotty, znajdują się w nim bowiem liczne odwołania do zamieszczonych w atlasie rycin. Udział wielu anatomów, reprezentantów różnych dyscyplin klinicznych, zapewnia właściwy dobór wiadomości w poszczególnych działach. Książka przeznaczona jest dla studentów medycyny i kierunków pokrewnych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Siedlce
There are copies available to loan: sygn. Anatomia (2 egz.)
Czytelnia Siedlce
Copies are only available in the library: sygn. Cz-Pielęgniarstwo (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Siedlce
Copies are only available in the library: sygn. Cz- Pielęgniarstwo (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Siedlce
Copies are only available in the library: sygn. Cz- Pielęgniarstwo (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Siedlce
Copies are only available in the library: sygn. Cz- Pielęgniarstwo (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Siedlce
All copies are currently on loan: sygn. Cz- Pielęgniarstwo (1 egz.)
Book
In basket
Drugie poprawione i uzupełnione wydanie podręcznika anatomii, opracowanego przez nauczycieli większości zakładów anatomii akademii medycznych w Polsce. Tabele, ryciny i schematy, a także przystępna forma powinny istotnie wpłynąć na łatwość uczenia się i zapamiętywania zdobytej wiedzy. Podręcznik może okazać się pomocny szczególnie dla posiadaczy Atlasu anatomii człowieka Sobotty, znajdują się w nim bowiem liczne odwołania do zamieszczonych w atlasie rycin. Udział wielu anatomów, reprezentantów różnych dyscyplin klinicznych, zapewnia właściwy dobór wiadomości w poszczególnych działach. Książka przeznaczona jest dla studentów medycyny i kierunków pokrewnych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Siedlce
All copies are currently on loan: sygn. ANATOMIA (1 egz.)
Czytelnia Siedlce
Copies are only available in the library: sygn. Cz-ANATOMIA (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Siedlce
Copies are only available in the library: sygn. Cz- Anatomia (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Siedlce
Copies are only available in the library: sygn. Cz-Pielęgniarstwo (1 egz.)
Book
In basket
Anatomia kliniczna głowy i szyi / Ryszard Aleksandrowicz, Bogdan Ciszek. - Wydanie I - 2 dodruk. - Warszawa : PZWL Wydawnictwo Lekarskie, 2015. - 768 stron : ilustracje (w tym kolorowe) ; 25 cm.
Autorzy w sposób wyczerpujący i nowoczesny przedstawili zagadnienia dotyczące anatomii głowy i szyi w odniesieniu do zabiegów klinicznych, co jest niezmiernie ważne dla procesów dydaktycznych. Przedstawiony materiał uwzględnia obowiązujące programy nauczania z zakresu nauk medycznych. Książka jest bogato ilustrowana schematami, rycinami typu atlasowego, zdjęciami preparatów, dokumentacją radiologiczną. Ułatwia to czytelnikowi przyswojenie zawartych w niej treści. Odbiorcy: studenci kierunków medycznych, lekarze specjalizujących się w stomatologii, szczególnie w chirurgii stomatologicznej i chirurgii szczękowo-twarzowej, oraz chirurgii plastycznej, laryngologii, neurochirurgii, okulistyki, anestezjologii, radiologii, onkologii.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Siedlce
Copies are only available in the library: sygn. Cz - Anatomia (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Anatomia człowieka : podręcznik dla studentów medycyny i lekarzy / Adam Bochenek, Michał Reicher ; t. 1.)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Siedlce
All copies are currently on loan: sygn. Cz-Pielegniarstwo (1 egz.)
Book
In basket
Anatomia radiologiczna : Rtg, TK, MR, USG, SC / Bohdan Daniel, Bogdan Pruszyński. - Wyd. 1, dodr. 6. - Warszawa : PZWL Wydawnictwo Lekarskie, 2018. - 453 s. : fot., rys. (w tym kolor.) ; 30 cm.
Podręcznik ma charakter kompleksowy. Uwzględnia wszystkie stosowane współcześnie techniki obrazowe. Zwraca uwagę jego oryginalna i pożyteczna z praktycznego punktu widzenia konstrukcja. Oprócz analizy anatomicznej zdjęć, podano najczęściej występujące odmiany budowy narządów oraz informacje dotyczące pomiarów stosowanych do oceny wyników badań. Główną część książki stanowią obrazy anatomiczne uzyskane za pomocą różnych, współcześnie stosowanych metod obrazowania. Ponieważ są prezentowane w ujęciu narządowym, kolejność omawianych struktur anatomicznych współgra z układami nowoczesnych podręczników poświęconych radiologii klinicznej. Ułatwia to korzystanie z książki przy opisywaniu przypadków klinicznych. Wszystkie struktury anatomiczne zostały czytelnie i dokładnie oznaczone oraz opisane z uwzględnieniem obowiązujących mian polskich i łacińskich.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Siedlce
Copies are only available in the library: sygn. Cz - Anatomia (1 egz.)
Book
In basket
Anestezjologia i intensywna terapia położnicza / Zdzisław Kruszyński. - Wydanie 1. (2 dodruk). - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2015. - 300 stron ; ilustracje, 24 cm.
W książce przedstawiono zagadnienia, dotyczące anestezjologii i intensywnej terapii położniczej. W pierwszej części publikacji omówiono zmiany fizjologiczne związane z ciążą, specyfikę bólu porodowego, a także problemy patofizjologiczne dotyczące matki i dziecka, leki anestezjologiczne oraz ich drogi podania, farmakodynamikę i farmakokinetykę, różne metody znieczulania porodu, w tym także odbywającego się przez cięcie cesarskie. Druga część książki poświęcona jest stanom zagrożenia życia w położnictwie wymagającym interwencji anestezjologa, takim jak: - nadciśnienie tętnicze i zespół HELLP, - wstrząs krwotoczny, - wstrząs septyczny, - zatorowość płucna, - choroby serca (m.in. wady wrodzone i nabyte, kardiomiopatie, zaburzenia rytmu). Ponadto obszernie omówiono: - obowiązujące obecnie standardy leczenia sepsy i wstrząsu septycznego, - stosowanie płynów infuzyjnych, - resuscytację krążeniowo-oddechową kobiet w ciąży, - znieczulenie ciężarnej otyłej, - znieczulenie ciężarnej z chorobą neurologiczną, - powikłania znieczulenia położniczego. Publikacja jest przeznaczona dla lekarzy anestezjologów i ginekologów położników.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Siedlce
Copies are only available in the library: sygn. Cz - Anestezjologia (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Siedlce
Copies are only available in the library: sygn. Cz- Pielęgniarstwo (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Siedlce
Copies are only available in the library: sygn. Cz- Pielęgniarstwo (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again